Theophanes

Theophanes

Historik Theophanes (100 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM.) z doby římské se narodil v Mitilini. Doprovázel Pompeje při svých vojenských operacích v Malé Asii a na oplátku napsal zprávu o nich a Pompejích, přiznal mu práva římského občana. Říká se, že taková byla Pompeiova důvěra ve schopnosti Theophana, že nikdy nic nedělal, aniž by mu poradil. Theophanes využil Pompejovu přízeň, ve prospěch svého rodného města, který Pompeje, když se vrátil z Asie v 62 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM., prohlášen za svobodného. Obyvatelé Mitilini poctili Theophanese ražením mincí s nápisem „Theophanes god of Mytileneans“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *