Terpander

Terpander

Terpander is een inheemse dichter en muzikant geboren in Antissa op Lesbos. Hij zou een zevensnarig instrument hebben uitgevonden genaamd 'kithara' (wat betekent gitaar). Op de 26e Olympiade in Sparta, Met dat instrument won Terpander een prijs, en hij richtte daar een school voor musici op. Hij heeft ook een systeem van muzieknotatie ontwikkeld, hij wordt beschouwd als de grondlegger van de lyrische poëzie en er wordt gedacht dat hij gedichten heeft gezongen die vergelijkbaar zijn met de Homerische hymnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *