Den bysantinske perioden

Den bysantinske perioden

Da Romerriket ble delt inn i østlige og vestlige seksjoner, Lesbos ble en del av det østlige, det er, det bysantinske riket. Bysantinene forsømte øya. De brukte den slik romeren hadde, som et eksilsted for uønskede, som Irene den athenske, Mester Simeon;, Constantine VIII Monomachos, for å nevne noen få. I løpet av denne perioden var det gjentatte angrep fra sarasenerne, og Lesbos ble plyndret av venetianerne og korsfarerne. Øya gikk suksessivt til det latinske imperiet og til Nicea før den endelig kom tilbake til det bysantinske styre i 1261.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *