The Petrified Forest of Lesvos

The Petrified Forest of Lesvos

Lesbos, mellom 15 og 20 for millioner år siden, var dekket av tropiske og subtropiske skoger, som var unike for Hellas. Denne unike vegetasjonen var resultatet av mange underjordiske avleiringer av vann som øya fortsatt har i dag, men skyldtes først og fremst de aktive vulkanene som eksisterte da. Disse regnskogene, med de enorme trærne, ble plutselig dekket av lava og vulkansk aske, etter intens vulkansk aktivitet. Lava og vulkansk aske forsteinet trærne og plantene og dyrene som var tildekket. I den nordlige delen av øya finnes- i et område av 40,000 dekar- de forsteinede trærne som har overlevd til nåtiden. De forstente trærne består hovedsakelig av kvarts og opal, mens egenskapene til trærne som vekstringene, er lette å se. The Petrified Forest har blitt utropt til a ???Naturmonumentet med forbehold om bevaring?? og det meste er åpent for de besøkende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *