Terpander

Terpander

Terpander to rodowity poeta i muzyk urodzony w Antissie na Lesbos. Mówi się, że wynalazł siedmiostrunowy instrument zwany „kithara” (czyli gitara). Na 26. Olimpiadzie w Sparcie, Terpander zdobył nagrodę tym instrumentem, założył tam szkołę dla muzyków. Stworzył również system notacji muzycznej, jest uważany za twórcę poezji lirycznej i uważa się, że śpiewał wiersze podobne do hymnów homeryckich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *