Slottet Mitilini

Slottet Mitilini

En av de största slotten i Medelhavet är slottet Mitilini som byggs på högsta platsen på halvön, mellan de två stadshamnarna. Platsen var redan bebodd från de gamla åren, faktum som indikeras från Dimitras helgedom, beläget vid den centrala befästningen. Slottets första bysantinska fas dateras tillbaka till tiden för kejsaren Justinianus (6århundradet), inom ramen för befästningsarbeten utförda för hela det bysantinska riket. På 1300-talet, under dynastin i Gatelouzzi, renoveringsarbeten på slottet samt stora reparationer utfördes. Då fick slottet nästan den form som det har idag. Många forntida material användes i byggnaden, som från den antika teatern i Mitilini. I 1460, väntar på den ottomanska attacken, slottet förstärktes och anpassades till de nya omständigheterna med beläggningsteknikerna med konstruktion av runda torn.? Under den ottomanska perioden, slottet förstärktes med en andra yttervägg som slutade mot norra hamnen. Slottets mest intressanta monument är: det centrala västra tornet, känd som ???Drottning???s torn?? med dedikationsplattan med Gateluzzi's blazon, örnen med de fyra V: erna från den bysantinska Paleologoi, moskén Koule, den ottomanska porten Orta Kapou, Powder Magazine, Opium-den, det ottomanska seminariet, baden, fontänen och cisternen. Under de senaste åren, ett utrymme för sommarkulturella evenemang har bildats i slottets lokaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *