Теофан

Теофан

Историкът Теофан (100 Пр.н.е.) от римската епоха е роден в Митилини. Той придружава Помпей във военните му операции в Мала Азия и в замяна пише разказ за тях и Помпей, му предостави правата на римски гражданин. Твърди се, че доверието на Помпей в способностите на Теофан е такова, че той никога не е правил нищо, без да е взел съвета му. Теофан използва благоволението на Помпей, в полза на родния си град, който Помпей, когато се завърна от Азия през 62 Пр.н.е., обявен за свободен. Жителите на Митилини почетоха Теофан, като удариха монети с надпис „Теофан бог на митилинеите”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *