Stratis Eleftheriades Teriad

Stratis Eleftheriades Teriad

Stratis Eleftheriades Teriad е роден в Митилини през 1897 и умира в Париж през 1983. Когато той беше 18, замина от Лесбос и замина за Париж, където учи право, без да спира да мисли за рисуване. Интересът му беше насочен основно към задълбоченото му проучване, така той стана изкуствовед. Сътрудничи на утвърдени издателства за издаване на периодични издания, книги и вестници за визуалните изкуства. В 1972, във Варея, до музея на Теофилос, той издигна за своя сметка, сграда, в която се помещават неговите публикации. Музеят на модерните изкуства служи като Отворена книга, в който посетителите се запознават с доказателства, оригинални творби и критики на много пионери на съвременното изкуство, включително Пикасо, Шагал, Матис, и други. Едно от най-значимите пристъпи на Териад беше признанието, което той предложи на -дотогава- пренебрегвана работа на Теофил. Именно поради визията на Териад днес уникалният дух на Теофилос е запазен

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *