Lesvoksen kivettynyt metsä

Lesvoksen kivettynyt metsä

Lesvos, välillä 15 ja 20 miljoona vuotta sitten, oli peitetty trooppisilla ja subtrooppisilla metsillä, jotka olivat ainutlaatuisia Kreikalle. Tämä yksinäinen kasvillisuus oli seurausta monista maanalaisista vesistöistä, joita saarella on vielä nykyään, mutta johtui pääasiassa aktiivisista tulivuorista, jotka olivat olemassa silloin. Nämä sademetsät, valtavien puiden kanssa, yhtäkkiä peitettiin laavalla ja tulivuoren tuhkalla, voimakkaan tulivuoren toiminnan jälkeen. Laava ja tulivuoren tuhka kivittivät puiden rungot sekä peitetyt kasvit ja eläimet. Saaren luoteisosassa on olemassa- alueella 40,000 eekkeriä- kivettyneet puut, jotka ovat säilyneet tähän päivään asti. Kivettyneet puut koostuvat pääasiassa kvartsista ja opaalista, kun taas puiden ominaisuudet, kuten kasvu, soivat, on helppo nähdä. Kivettynyt metsä on julistettu a ???Säilytettävä luonnonmuistomerkki?? ja suurin osa siitä on avoin vierailijoille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *