Crkva Svetog Terapona

Crkva Svetog Terapona

Najveća i najveličanstvenija crkva u Mitiliniju je sagrađeni Sveti Terapon 1860 lezbijskog arhitekta Argyris Adalis. Crkva pripada stilu križane kupole, s neoklasičnim elementima i utjecajima iz renesanse. Vanjski ukras djelo je lezbijskog slikara i kipara Nikolaosa Kesanlisa. Pun je bizantskih ikona i impresivnih duboreza i zlata, a tu je i grob velikog učenjaka i metropolita Mađarske i Blahije, Ignatios. Navodno, crkva se nalazi na vrhu drevnog Asclepieiona. Crkva se nalazi odmah iza lučke ceste na tržnici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *