21 Kúzelné miesta v Chorvátsku

21 Kúzelné miesta v Chorvátsku

Táto inšpirácia z Chorvátska vo vás zanechá vážny prípad putovania. Považujte sa za varovaného.

1. Park Zrinjevac, Záhreb

2. Kamenná ulica na ostrove Korčula

3. Fericans