Lesvos fauna

Lesvos fauna

Mer än 130 fågelarter har registrerats vid Kallonibukten, som är en av de unika våtmarkerna för fåglar i Grekland. Några av fåglarna förblir där och andra vandrar. Biologer, ornitologer och fågelskådare tror att denna region är ett levande naturhistoriskt museum, där de kan utforska och studera de existerande fågelarterna, deras olika biologiska och ekologiska förhållanden och beteendemässiga problem. Den bästa perioden att observera och undersöka är våren, när antalet fåglar som kommer från främmande länder ökas. Förutom, regionens salterns utgör en särskild livsmiljö för utveckling av olika djur- och växtorganismer, som utgör fåglarna??? mat. Varje år, detta våtmark överväldigas av olika arter av vilda gåsar, vilda ankor, vilda svanar, hägrar, kungsfiskare, avoceter, glänsande ibiser, måsar, tärnor, pelikaner, grebes, hönor och skarvar. i alla fall, den rosa flamingo är fågeln i våtmarken i viken som kännetecknas av sin skönhet och färger. ?

I Lesbos bor, också, amfibier, ormar, fåglar och främst däggdjur. Ekorn av Lesvos är bland öns vackraste små däggdjur, och finns bara i Lesbos. Särskilt intresse presenterar fjäderhästen ???choukar?? och den svarta storken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *