Den bysantinska perioden

Den bysantinska perioden

När Romarriket delades in i östra och västra sektioner, Lesbos blev en del av det östra, det är, det bysantinska riket. Byzantinerna försummade ön. De använde det som romarna hade, som en exilplats för oönskade, som Irene den athenske, Master Simeon;, Konstantin VIII Monomachos, för att bara nämna några. Under denna period uppstod Saracens upprepade attacker och Lesbos plundrades sedan av venetianerna och korsfararna. Ön gick successivt över till det latinska riket och till Nicea innan han äntligen återvände till bysantinskt styre i 1261.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *