Den förstenade skogen i Lesbos

Den förstenade skogen i Lesbos

Lesbos, mellan 15 och 20 för miljoner år sedan, var täckt av tropiska och subtropiska skogar, som var unika för Grekland. Denna enastående vegetation var resultatet av många underjordiska avlagringar av vatten som ön fortfarande har idag, men berodde främst på de aktiva vulkanerna som fanns då. Dessa regnskogar, med de enorma träden, plötsligt täcktes med lava och vulkanisk aska, efter intensiv vulkanisk aktivitet. Lava och vulkanaska förstenade trädstammarna och växterna och djuren som var täckta. I den nordvästra delen av ön finns- i ett område av 40,000 tunnland- de förstenade träden som har överlevt till nutiden. De förstenade träden består huvudsakligen av kvarts och opal, medan egenskaperna hos träden som tillväxtringar, är lätta att se. Den förstenade skogen har utropats till a ???Naturens monument med förbehåll för bevarande?? och det mesta är öppet för besökarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *