Det turkiska ockupationen

Det turkiska ockupationen

Sultanen bröt sitt fördrag. Istället för att låta Gattelusi gå fri, han kastar honom i fängelse, tillsammans med sin bror, efter att de hade avstått från kristendomen, de hängdes. Erövrarens svärd delade öns historia med en blodlinje. Allt ekonomiskt och kulturellt liv på ön stannade. Kyrkan kämpar från de allra första dagarna av förslavning för att samla in allt turkiskt våld och fanatism som hade kvar. Detta arbete bedrevs i klostren. Klostren och kyrkorna blev intellektuella centrum och lysande oaser mitt i okunnighetens och barbaritetens mörker. De ???hemliga skolor?? arbetade där och förberedelser gjordes för den kommande kampen för befrielse. Under den turkiska ockupationen, Lesvos användes som en exilplats för patriarker och ledande turkar som hade fallit i missgärning för sultanen. I 1677 Eby Bakir reparerade slottet Mitilini och in 1757 turkarna byggde Sigri slott för att skydda området från raiders. Under den turkiska ockupationen skedde många attacker på ön. Under det russisk-turkiska kriget (1768-1774), slottet bombades. Som vedergällning slaktade turkarna de kristna och misshandlade patriarken Meletios som var i exil på ön. Vid undertecknandet av Kuchuk-Kainarji-fördraget, vilket gjorde slut på kriget, en period med ökat välstånd började för Lesbos, efter en paus på nästan 2000 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *