Pittakos

Pittakos

En av antikens sju visare var Pittakos, och han var från Mitilini (648 FÖRE KRISTUS). Han ägnades åt offentlig service och var associerad med aristokratin. Han kämpade i många krig och så småningom blev han general. Det sägs att han hade en fast karaktär och karaktäriserades med anständighet. Han införde många nya lagar och gav sina fiender amnesti och det för att han trodde att förlåtelse är bättre än straff. Han regerade i tio år, avstå från makten med sin egen fria vilja. Medborgarna i Mitilini, när han bestämde sig för att lämna det offentliga livet, gav honom en bit mark, de ???Pittakean tomt. Från detta, han behöll bara ett område, eftersom han trodde att en hel del är mer än tillräckligt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *