Theophanes

Theophanes

Historikern Theophanes (100 FÖRE KRISTUS.) från den romerska eran föddes i Mitilini. Han följde Pompei i sina militära operationer i Lilla Asien och skrev en redogörelse för dem och Pompei i gengäld, gav honom en romersk medborgares rättigheter. Det sägs att sådant var Pompeis förtroende för Theophanes förmågor att han aldrig gjorde någonting utan att ta sitt råd. Theophanes använde Pompeis tjänst, till förmån för hans hemstad, som Pompei när han återvände från Asien 62 FÖRE KRISTUS., förklaras vara fri. Invånarna i Mitilini hedrade Theophanes genom att slå mynt med inskriptionen ”Theophanes gud of Mytileneans”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *