Terpander

Terpander

Terpander är en infödd poet och musiker född i Antissa i Lesvos. Han sägs ha uppfunnit ett sjusträngat instrument som heter 'kithara' (menar gitarr). Vid den 26: e olympiaden som hölls i Sparta, Terpander vann ett pris med det instrumentet, och han grundade en skola för musiker där. Han har också skapat ett system med musikalisk notation, han anses vara grundaren av lyrisk poesi och han anses ha sjungit dikter som liknar de homeriska psalmerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *