Lesvos olivolja #2

Lesvos olivolja #2

Innan detta otydliga band, talang för den mest karismatiska författaren, målare eller fotograf testas. Det är en vanlig plats att karaktären hos ett folk består och definieras – förutom allt annat genom interaktionen mellan personen och dess miljö, dess naturliga omgivning. Och om vi skulle nämna ett naturligt element som mest kännetecknar och påverkar Greklands socio-politiska verklighet och religiösa praxis, seder och övertygelser genom århundradena, det skulle verkligen vara olivträdet, säger Nikos Psilakis i sin bok Olivträdets civilisation.

Ända sedan det vilda olivträdet gjorde sitt utseende och under alla mellanliggande perioder fram till idag – från början av Gatelouzoi, det turkiska ockupationen, befrielsen, första och andra världskriget, Mindre Asien-katastrofen, ockupationen, den efter – krigstid – det finns ingen händelse som inte är nära relaterad till odlingen av olivträdet. Samlingen av oliverna, bondelivet, äventyr och svårigheter, böndernas önskningar och nöjen har en speciell plats i öns kulturella kapell. Även när du är i 1850 en stor frost (Megali Kamada) förstörde olivlundarna fullständigt, folket i Lesbos övergav inte sitt älskade träd. De tog med nya mer elastiska sorter. Med sina bara händer och sina djur bar de lera upp till varje avlägsen kulle och sluttning. De gjorde vallar för att hålla leran och säkra träden. Snart hade de skapat en ny uppsättning olivlundar tio gånger större

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *